CENÍK VÝKONŮ PLATNÝ OD 1.3.2022

Popis úkonů
Výpis z dokumentace v řádném termínu, tj. do 10 pracovních dní
200,-
Výpis z dokumentace na počkání
300,-
Opakovaný výpis do 6m od předchozího – kopie
100,-
Vstupní lékařská prohlídka, včetně vyhotovení lékařského posudku
500,-
Periodická prohlídka, včetně vyhotovení lékařského posudku
500,-
Prohlídky s nutností komplementárních vyšetření
650,-
Vyšetření na svářečský průkaz, VZV, atp.
200,-
Aplikace očkování na žádost pacienta donesenou vakcínou
100,-
Vyšetření řidiče nad 65 let
350,-
Vyšetření řidiče – nový průkaz, rozšíření, plavidla
500,-
Vyšetření řidiče po odebrání ŘP (alkohol, drogy, vybodování)
550,-
Potravinářský průkaz
100,-
Zpracování tiskopisu pro komerční pojišťovnu
250 – 500,-
Lázeňský posudek pro samoplátce
350,-
Neurčené lékařské potvrzení
100,-
Vyšetření na zbrojní průkaz
500,-