V případě,že onemocníte budete ošetřen v běžných ordinačních hodinách bez objednání,pokud stav není  vážný a nechcete-li čekat,můžete se u sestry telefonicky objednat na konkrétní čas.Počítejte s tím,že se lékař bude dotazovat na druh a trvání obtíží,v případě nachlazení na přítomnost horečky a v případně budete požádán o vzorek moči.

Telefonicky či mailem si jej vyžádejte,budete informován o termínu vyzvednutí.Vyhotovení je zpoplatněno,viz ceník.

Předem se objednete! Doneste žádost  a formuláře od zaměstnavatele,vzorek moči,brýle-pokud je nosíte.V případě,že nejste v našem zařízení registrován vyžádejte si u svého registrujícího lékaře VÝPIS Z DOKUMENTACE. Vstupní prohlídku hradí vždy pacient,na základě námi vydaného potvrzení  ji zpravidla zaměstnavatel proplácí.Preventivní,mimořádné a výstupní prohlídky platí zaměstnavatel.

Předem se objednejte! Doneste  formuláře s vyplněnou hlavičkou t.j.jméno,adresa (máte-li)vzorek moči,brýle-pokud je nosíte.Prohlídky jsou zpoplatněny.

Každý registrovaný klient nad 18 let má od ZP nárok na bezplatnou preventivní prohlídku ,a to 1x za 2 roky.Náplň prohlídky stanovuje zákon! Pacient se musí vždy objednat ,dostane termín odběru krve a následně termín vlastní prohlídky.V případě,že máte zájem o rozšíření preventivního vyšetření,nad rámec zákonného rozsahu,je možné toto po dohodě v ordinaci provést na náklady pacienta.

Tetanus –očkování proti tetanu je v ČR povinné.

První přeočkování v ordinaci praktického lékaře pro dospělé se provede mezi 25 až 30 rokem života jednou . Další přeočkování je prováděno vždy v intervalu 10–15 let do dovršení hranice 60 let. U osobstarších 60 let se přeočkovává po 10 letech. Optimální věkové hranice doporučené pro přeočkování proti tetanu

jsou 25–30, 45, 60, 70, 80 let. Kratší intervaly mezi přeočkováními se doporučují u imunodeficientních osob,a to v závislosti na hladině vyšetřených tetanových protilátek v séru (viz tabulka 1).

Probíhá v ordinaci každoročně od října do prosince,prosím objednejte se.

Probíhá celoročně. Nejvhodnější je však od ledna do května.

Probíhá celoročně, prosím objednejte se.

Bohužel, v naší ordinaci nelze platit kartou.