O nás

MUDr. Anna Hrdličková, MUDr. Pavla Mašíková

Zabezpečujeme komplexní péči v rámci všeobecného praktického lékařství. To je soustavná péče o naše registrované pacienty v rámci veřejného zdravotního pojištění, pravidelné preventivní prohlídky, předoperační vyšetření, laboratorní odběry s vyhodnocením a doporučením vhodných opatření, pravidelné očkování, návštěvní služba, poradenské a konsultační služby.

Dále poskytujeme služby, které nejsou součástí veřejného zdravotního pojištění, například vyšetření pro řidičské oprávnění, zbrojní průkaz, sportovní vyšetření, vyšetření vyžádaná k výkonu profese, vakcinace doporučené a nepovinné, konsultace pro očkování před cestou do zahraničí a jiné.

Poskytujeme také péči v oboru závodní prevetivní péče pro společnosti, firmy a podniky různých zaměření. Tato péče mimo jiné zahrnuje:

  • stanovení vlivu pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví pracovníků, vyhledání možných rizikových faktorů pracovního prostředí a návrh souboru opatření na jejich eliminaci
  • pravidelný dohled na zdraví pracovníků v souvislosti s prací
  • zajištění vstupních, pravidelných preventivních a výstupních zdravotních prohlídek
  • poskytování odborného poradenství pro zaměstnance a zaměstnavatele
  • součinnost při poskytování první pomoci
  • školení a praktický nácvik dovedností potřebných pro poskytování první pomoci.

Smlouvy s pojišťovnami 111, 201, 205, 207, 211

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Komentáře nejsou povoleny.