Důrazně žádáme registrované pacienty, aby nám hlásili případnou změnu zdravotní pojišťovny!!